Hội thảo Phát triển Chính phủ Điện tử Hướng tới nền hành chính hiện đại và hiệu quả

Jul 05 2018 | Event News
Ngày 05/07/2018, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức Chương trình Hội thảo Phát triển Chính phủ Điện tử Hướng tới nền hành chính hiện đại và hiệu quả.

Share

Ảnh: Toàn cảnh hội thảo

Nội dung chính của Chương trình gồm có Hội thảo Quốc gia về Chính phủ Điện tử 2018, chuyên đề Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống chính phủ điện tử diễn ra song song với chuyên đề Ứng dụng giải pháp chính phủ điện tử để cải cách, cung ứng dịch vụ hành chính công, gia tăng trách nhiệm giải trình và chống tham nhũng.

Ảnh: Các đại biểu tham gia hội thảo 

Trong đó, Hội thảo Quốc gia về Chính phủ Điện tử 2018 triển khai các nội dung sau:
Ông Nguyễn Thành Phúc, Cục trưởng, Cục Tin học hóa, Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày về thực trạng, tầm nhìn và chiến lược thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử tại Việt Nam
Ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch, UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trình bày về Xây dựng chính quyền điện tử tại Thừa Thiên - Huế trên cơ sở hiện đại hóa hạ tầng, nâng cao chất lượng dịch vụ và nhận thức của người dân
Lãnh đạo tập đoàn VISA trình bày về Công nghệ phi tiếp xúc EMV trong các dịch vụ chuyển giao điện tử
Lãnh đạo Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông, VDCA trình bày về Báo cáo và Công bố xếp hạng Chính phủ điện tử năm 2017.
Tiếp theo, chuyên đề Đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống chính phủ điện tử (Chuyên đề 1:EGOV) được chủ trì bởi ông Nguyễn Trọng Đường, giám đốc VNCERT, Bộ Thông tin và Truyền thông. Các nội dung chi tiết được trình bày gồm có:
Ông Ngô Quang Huy, Phó Giám đốc, VNCERT: Hiện trạng và giải pháp giám sát, đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống và dịch vụ Công nghệ thông tin phục vụ Chính phủ điện tử
Lãnh đạo thành phố Cần Thơ: Công tác đảm bảo an toàn thông tin cho hệ thống Chính quyền điện tử tại Cần Thơ
Lãnh đạo Tập đoàn CMC: Một số giải pháp bảo mật hạ tầng kết nối chính phủ điện tử
Ông Trịnh Ngọc Minh, Trưởng nhóm giải pháp An ninh bảo mật, Cisco Việt Nam: Kiến trúc toàn diện về An toàn thông tin phục vụ Chính phủ điện tử
Ông Trần Minh Tân, Giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam: IPv6 góp phần thúc đẩy phát triển chính phủ điện tử và đảm bảo an toàn, an ninh thông tin.
Diễn ra song song với chuyên đề 1, chuyên đề 2 về Ứng dụng giải pháp Chính phủ Điện tử để cải cách, cung ứng dịch vụ hành chính công, gia tăng trách nhiệm giải trình và chống tham nhũng được chủ trì bởi ông Thang Văn Phúc, Chuyên gia tư vấn Chính phủ điện tử. Trong đó, chuyên đề triển khai các nội dung sau:
Bà Đỗ Thị Thanh Huyền, Chuyên gia phân tích công, Chương trình phát triển Liên Hiệp Quốc UNDP: Chính phủ điện tử nhằm thúc đẩy minh bạch và trách nhiệm giải trình
Bà Trần Lan Hương, Chuyên gia cao cấp, Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam: Phát triển Dữ liệu mở: “Mở” dữ liệu chính phủ và tăng cường tiếp cận thông tin cho phát triển kinh tế
Ông Phạm Ngọc Thạch, Phó Trưởng ban Pháp chế, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam: Chính phủ điện tử hỗ trợ thương mại - từ công nghệ tới chính sách
Ông Nguyễn Phương Bắc, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bắc Ninh: Một số vấn đề khó khăn và định hướng phát triển Chính quyền điện tử nhằm góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.