Hội thảo Xây dựng Dự thảo Luật An ninh mạng: Kinh nghiệm quốc tế và góp ý của các bên liên quan tại Việt Nam

May 08 2018 | Event News
Ngày 8/5/2018, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS), Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) đã phối hợp với Hiệp hội điện toán đám mây Châu Á (ACCA) đã tổ chức Hội thảo Xây dựng Dự thảo Luật An ninh mạng: Kinh nghiệm quốc tế và góp ý của các bên liên quan tại Việt Nam nhằm cập nhật những quy định trong Dự thảo Luật An ninh mạng liên quan đến khối doanh nghiệp và tập hợp ý kiến của doanh nghiệp, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về quản lý dữ liệu.

Share

Ảnh: Toàn cảnh hội thảo
(Nguồn: Báo Quốc tế)
Mở đầu hội thảo, ông Nguyễn Minh Hồng, chủ tịch Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông và bà Lim May-Ann, Giám đốc điều hành, Đại diện Hiệp hội điện toán đám mây Châu Á (ACCA) phát biểu khai mạc.
Ảnh: Ông Nguyễn Minh Hồng phát biểu khai mạc (Nguồn: Báo Quốc tế)
Ảnh: Bà Lim May-Ann tại hội thảo
Nội dung chính của hội thảo gồm có hai phần trình bày và hai phiên thảo luận:
Phần trình bày 1: “Đánh giá tác động của các quy định về an ninh mạng đến khối doanh nghiệp nói chung” - ông Nguyễn Quang Đồng, Chuyên gia Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS).
Ảnh: Ông Nguyễn Quang Đồng tại hội thảo
Phần trình bày 2: “Việt Nam trên nền tảng điện toán đám mây: An ninh, tuân thủ và sở hữu dữ liệu” - ông Jon Austin, Chuyên gia giải pháp kỹ thuật chính, Công ty Amazon Web Services.
Ảnh: ông Jon Austin tại hội thảo
Phiên thảo luận 1: “Dữ liệu, dòng dữ liệu toàn cầu và vấn đề an ninh mạng - Kinh nghiệm quốc tế” được điều phối bởi ông Nguyễn Quang Đồng, IPS.
Giới thiệu và thuyết trình báo cáo về “Vai trò của điện toán đám mây trong sự phát triển của nền kinh tế số và dòng dữ liệu ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương”: Bà Lim May-Ann, Giám đốc điều hành, Hiệp hội Dịch vụ điện toán đám mây Châu Á.
Vai trò của công nghệ điện toán đám mây trong việc giúp các công ty Việt Nam trên thị trường quốc tế: ông Rick Yvanovich, Nhà sáng lập, Giám đốc điều hành, Công ty TRG International.
Vai trò của công nghệ điện toán đám mây/dòng chảy dữ liệu xuyên biên giới trong việc kêu gọi đầu tư vào Việt Nam: ông Bùi Quang Minh, Chuyên gia Kỹ thuật Việt Nam, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần An toàn thông tin MVS.
Phiên thảo luận 2: “Kinh nghiệm quốc tế và Khung pháp lý cho quản lý an ninh mạng ở Việt Nam” được điều phối bởi ông Nguyễn Quang Đồng, IPS.
Đánh giá về chi phí và lợi ích kinh tế của quy định liên quan đến địa phương hóa dữ liệu - Nghiên cứu từ Brookings: ông Joshua Meltzer, Viện Brookings.
Làm thế nào để Việt Nam tận dụng được những lợi thế từ các khung pháp lý quốc tế sẵn có trong việc quản lý an ninh mạng? Thảo luận và đóng góp ý kiến của đại biểu: Bà Lim May-Ann; ông Joshua Meltzer; Luật sư Seck Yee Chung, Công ty luật Baker & McKenzie.