Tọa đàm Tầm nhìn Chính sách Việt Nam 2020 và ra mắt khoa học Nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho nhà báo online

Dec 27 2019 | Event News
Ngày 27/12/2019, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức Tọa đàm Tầm nhìn Chính sách Việt Nam 2020 và ra mắt khoa học “Nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho nhà báo online”.

Share

Nội dung của tọa đàm gồm có bốn phần, đó là luật pháp truyền thống của Việt Nam, sự phát triển kinh tế từ đổi mới, cải cách luật pháp tại Việt Nam và xu hướng.