Tọa đàm trực tuyến “Chính sách mới, cơ hội mới cho nhà đầu tư PPP”

Sep 16 2020 | Event News
Ngày 16/09/2020, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), Ủy ban Quan hệ đối tác công tư (Ủy ban PPP) thuộc Hội đồng Quốc gia về Phát triển bền vững và Nâng cao năng lực cạnh tranh phối hợp với Hiệp hội các Nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ (VARSI) và Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) đã phối hợp tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Chính sách mới, cơ hội mới cho nhà đầu tư PPP”.

Share

Ảnh: Tọa đàm trực tuyến “Chính sách mới, cơ hội mới cho nhà đầu tư PPP”

Tọa đàm có sự tham gia của Ông Vũ Tiến Lộc - Chủ tịch VCCI, Bà Vũ Quỳnh Lê - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), PGS.TS Nguyễn Hồng Thái và PGS.TS Vũ Cương, Ông Aguin Toru-Trưởng đại diện Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản tại Hà Nội (JBIC), Ông Phạm Vinh Quang - Giám đốc Quốc gia dự án USAID LEAP III Việt Nam, PGS.TS Trần Chủng - Chủ tịch VARSI cùng đại diện các cơ quan truyền thông và khách mời.
Trong Tọa đàm, các chuyên gia đã trình bày và thảo luận về hai nội dung chính:
Thứ nhất là chính sách mới mở ra cơ hội mới cho nhà đầu tư PPP. Luật PPP được ban hành với 10 điểm mới quan trọng là khung khổ pháp lý ổn định và lâu dài, tạo lòng tin cho nhà đầu, thúc đẩy phát triển hợp tác công - tư. Trong đó, đáng chú ý là vấn đề tài chính cho PPP như quy mô đầu tư tăng lên tối thiểu là 200 tỷ, vốn nhà nước tham gia đầu tư, cơ chế chia sẻ tăng/giảm doanh thu và hậu kiểm của Nhà nước.

Ảnh: Bà Vũ Quỳnh Lê - Phó Cục trưởng Cục Quản lý đấu thầu (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) trình bày tại tọa đàm

Thứ hai là khuyến nghị triển khai PPP trong thực tế. Từ kinh nghiệm quốc tế và đánh giá thuận lợi cũng như khó khăn khi thực hiện PPP, các chuyên gia đưa ra khuyến nghị đối với khu vực công và khu vực tư. Trong đó đáng chú ý là khuyến nghị liên quan đến vai trò và trách nhiệm của Chính phủ khi lựa chọn nhà đầu tư, xác định và phân bố rủi ro, cơ chế chia sẻ thông tin giữa Nhà nước và Nhà đầu tư.
Từ đó, các bên liên quan đến PPP cùng hợp tác lâu dài hướng đến sự phát triển bển vững: PPP vì cộng đồng, PPP vì con người.