• Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông
logo
[Hội thảo] Chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình và dịch vụ nội dung số [Tập huấn] Nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho Nhà báo [Hội thảo] Quốc gia về Chính phủ điện tử 2018

[Hội thảo] Chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình và dịch vụ ...

Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) phối hợp cùng Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) tổ chức hội thảo “Chuyển đổi số trong lĩnh vực truyền hình và dịch vụ nội dung số - Kinh nghiệm quốc tế và góp ý cho xây dựng pháp luật đối với Việt Nam” trong bối cảnh chính phủ đang nỗ lực thúc đẩy nền kinh ...

[Tập huấn] Nâng cao kỹ năng phân tích chính sách cho Nhà báo

Khóa tập huấn nhằm cung cấp một số kỹ năng về phân tích và phản biện chính sách cho nhà báo

[Hội thảo] Quốc gia về Chính phủ điện tử 2018

Hội thảo Quốc gia về Chính phủ Số được tổ chức bởi Sở Thông tin & Truyền thông thành phố Hà Nội, Hiệp hội Truyền thông số Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG, dưới dự bảo trợ của Văn phòng Chính phủ và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội.

Sự kiện

Ấn phẩm

Chuyên gia

Đối tác

Top