[IPS_4/2021] Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

[IPS_4/2021] Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Published: April 15, 2022

Download

Share

Executive Summary

Trước đó, liên quan đến vấn đề này, Văn phòng Chính phủ đã gửi Công văn số 1903/VPCP-KSTT ngày 24/03/2021 đến Bộ Công an với nội dung: Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Công an nghiên cứu về khả năng 'tắc dòng chảy dữ liệu' do tác động của quy định chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới được bình luận trong bài viết của chuyên gia Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) trên Báo Diễn đàn Doanh nghiệp ra ngày 14/03/2021.
Trong suốt thời gian vừa qua, Viện IPS đã nghiên cứu nhiều vấn đề trọng tâm về dữ liệu cá nhân như quyền của chủ thể dữ liệu, trách nhiệm của Bên xử lý dữ liệu, xử lý dữ liệu cá nhân nhạy cảm, chuyển dữ liệu cá nhân qua biên giới... được tóm tắt ngắn gọn trong Bản tin tháng 4, tại đây.