Báo cáo Tác động của Dự thảo An ninh mạng đến Doanh nghiệp: Đánh giá và kiến nghị

Báo cáo Tác động của Dự thảo An ninh mạng đến Doanh nghiệp: Đánh giá và kiến nghị

Published: April 15, 2022

Download

Share

Executive Summary

Việt Nam đang chứng kiến đồng thời sự tăng trưởng mạnh mẽ của kinh tế số, đi kèm với gia tăng các rủi ro về an ninh mạng. Ngoài các rủi ro đã được nhận diện - như tấn công mạng và tội phạm mạng; các rủi ro khác gồm: xâm phạm quyền riêng tư và khai thác trái phép dữ liệu cá nhân cho mục đích thương mại; vấn đề tin giả, thông tin không chính xác; phát ngôn thù ghét cũng đã gia tăng đáng kể với người dùng Internet, với doanh nghiệp. Chính sách an ninh mạng ở Việt Nam đang ở giai đoạn bước ngoặt, đòi hỏi phải được đánh giá lại và có những bước tiến mới để ứng phó với những thách thức mới để đảm bảo vừa thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Năm 2018, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) công bố Báo cáo Tác động của Dự thảo An ninh mạng đến Doanh nghiệp: Đánh giá và Kiến nghị. Thảo luận này xem xét 6 vấn đề chính và đề xuất 5 khuyến nghị chính sách nhằm thúc đẩy việc kiến tạo một không gian mạng an toàn cho phát triển kinh tế số ở Việt Nam.
Báo cáo được thực hiện bởi IPS. Nội dung chính của báo cáo gồm có 3 phần: Đánh giá tác động của Dự thảo Luật an ninh mạng tới doanh nghiệp, Ý kiến của một số doanh nghiệp về dự thảo Luật An ninh mạng, Kết luận và Kiến nghị.
Đọc toàn bộ báo cáo chi tiết tại đây