News

Chuyên gia: Tổ chức cứu trợ ngay để người dân 'ở đâu yên đấy'

Chuyên gia: Tổ chức cứu trợ ngay để người dân 'ở đâu yên đấy'

Apr 13 2022 | IPS in the press
Sau thời gian dài giãn cách, nhiều lao động ngoại tỉnh đã cạn kiệt tích lũy, do vậy chính quyền cần hỗ trợ tiền mặt, nhu yếu phẩm khi giữ chân họ ở lại vùng dịch.
6 concerns of businesses regarding the impacts of the Draft Decree on the management, provision, and use of internet services and online information

6 concerns of businesses regarding the impacts of the Draft Decree on the management, provision, and use of internet services and online information

Sep 08 2023 | Event News
Too broad scope of regulation, increasing compliance costs and affecting the business model of enterprises, higher cost of entering the market, risk of personal information leakage, and increased barriers for online gaming service providers are concerns raised by representatives of businesses and associations at the conference "Comments on the Draft Decree to Replace Decree 72/2013/ND-CP on the Management, Provision, and Use of Internet Services and Information on the Internet".
Ngăn trẻ học cái xấu trên YouTube: Cần giáo dục về kỹ năng an toàn số

Ngăn trẻ học cái xấu trên YouTube: Cần giáo dục về kỹ năng an toàn số

Apr 13 2022 | Analysis - Comments
Người dùng Internet ở Việt Nam, đặc biệt là trẻ em, đang phải đối mặt với nhiều rủi ro khi lang thang trên mạng quá nhiều  
Enhance the User-friendliness and Policies on Promoting E-government Services

Enhance the User-friendliness and Policies on Promoting E-government Services

Jul 11 2023 | Event News
There are several challenges faced in the implementation of end-to-end EGS, incomplete service-providing functions, and user-unfriendly interfaces.
Hướng tới từ thiện chuyên nghiệp

Hướng tới từ thiện chuyên nghiệp

Apr 13 2022 | Analysis - Comments
Đã tới lúc phải có những thiết chế pháp lý nhằm bảo vệ công tác từ thiện chuyên nghiệp, để bảo vệ cả người đóng góp lẫn người nhận đóng góp từ thiện tốt hơn.
Chính phủ mới nên ưu tiên những gì?

Chính phủ mới nên ưu tiên những gì?

Apr 13 2022 | IPS in the press
Được bàn giao khi đã chống dịch thành công, kinh tế tăng trưởng là khởi đầu thuận lợi nhưng cũng là áp lực với Chính phủ mới vì vẫn còn quá nhiều nhiệm vụ ngổn ngang.