Hội thảo công bố báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2020 do VCCI tổ chức

Feb 12 2021 | Activities
Ngày 12/01/2021, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông tham gia thảo luận về khung khổ pháp lý cho kinh tế số trong chương trình Hội thảo công bố báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2020 do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức.

Share

    Ảnh: Hội thảo công bố báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh Việt Nam 2020 do VCCI tổ chức

Loạt báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh là sáng kiến của Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI), nhằm điểm lại những nét nổi bật của pháp luật kinh doanh Việt Nam định kỳ hàng năm. Báo cáo sẽ tổng thuật những thay đổi pháp luật kinh doanh lớn trong năm, tóm tắt những thảo luận pháp luật nổi bật và đi sâu vào một số chủ đề pháp luật quan trọng. Chủ đề của báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh 2020 là Khung khổ pháp lý cho kinh tế số và cập nhật những cải cách trong Các quy định về điều kiện gia nhập thị trường.
Tham gia với vai trò diễn giả, Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã có bài trình bày về “Tiếp cận pháp lý mới cho “Kinh tế số”: Một số đề xuất về Chính sách lập quy”. Cụ thể, ông Nguyễn Quang Đồng đưa khuyến nghị về một “Hệ điều hành mới cho kinh tế số” với 3 điểm lưu ý về tiếp cận lập quy cho Kinh tế số được đề xuất.
Thứ nhất, đưa tiếp cận về “tự điều tiết của thị trường” (self-regulation) kết hợp với các giải pháp công nghệ để bổ sung cho cách tiếp cận lập quy truyền thống cho các ngành kinh tế số mới.
Thứ hai, bởi tính “không biên giới” của công nghệ số, cần chủ động tính đến, tham gia và cùng thiết kế các khung khổ pháp lý chung mang tính khu vực để giải quyết một số vấn đề pháp lý mới, trọng tâm gồm vấn đề tài sản dữ liệu số; bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư; thương mại, dịch vụ số; và an ninh mạng.
Thứ ba, cơ chế mới trong giải quyết tranh chấp dân sự trên môi trường số, trong đó ưu tiên cho cơ chế khiếu nại hành chính tập thể hoặc khiếu kiện tập thể cho các tranh chấp số.

    Ảnh: Ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) tại Hội thảo

Báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2020 được xây dựng trên cơ sở thực tiễn kinh doanh và những nghiên cứu chuyên sâu. Báo cáo hướng tới độc giả là các cơ quan quản lý nhà nước cả ở cấp Trung ương và địa phương, các doanh nghiệp, hiệp hội doanh nghiệp và đông đảo những người quan tâm đến pháp luật kinh doanh. Đây là báo cáo rất hữu ích cho những người cần có cái nhìn tổng quan về pháp luật kinh doanh của Việt Nam hay muốn tìm hiểu sâu về những chủ đề pháp luật kinh doanh quan trọng.