Dịch vụ cung cấp nước sạch tại Việt Nam: Thị trường và các vấn đề chính sách

Dịch vụ cung cấp nước sạch tại Việt Nam: Thị trường và các vấn đề chính sách

Ngày ban hành: 21/04/2022

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Ngày 26/04/2022, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển truyền thông (IPS) đã tổ chức tọa đàm "Dịch vụ cung cấp nước sạch tại Việt Nam: Thị trường và các vấn đề chính sách" với hình thức trực tiếp tại Hà Nội kết hợp với trực tuyến qua nền tảng Zoom Meetings.

Xem chi tiết tài liệu tại đây

Hightlight Tài liệu hội thảo