Newsletter

[IPS_1/2021] Nền kinh tế số ở Việt Nam

[IPS_1/2021] Nền kinh tế số ở Việt Nam

Lần đầu tiên, Dự thảo các văn kiện trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đưa phát triển kinh tế số thành một nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược nhằm thực hiện khát vọng phát triển, thịnh vượng đất nước.
View Detail
[IPS_2/2021] Tóm tắt các điểm chính Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

[IPS_2/2021] Tóm tắt các điểm chính Dự thảo Nghị định quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày 09/02/2021, Bộ Công an đã công bố bản dự thảo số 2 của Nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
View Detail
[IPS_4/2021] Nhiệm kì mới - Ưu tiên mới

[IPS_4/2021] Nhiệm kì mới - Ưu tiên mới

Quốc hội đã phê chuẩn chức danh Thủ tướng cùng các Bộ trưởng cho nhiệm kì mới của Chính phủ.
View Detail
[IPS_4/2021] Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

[IPS_4/2021] Góp ý Dự thảo Nghị định quy định về Bảo vệ dữ liệu cá nhân

Bộ Công an chuẩn bị tổ chức Hội thảo tham gia ý kiến xây dựng chính sách, pháp luật về bảo vệ dữ liệu cá nhân.
View Detail
[IPS_6/2021] Tiềm năng và thách thức ngành Game tại Việt Nam

[IPS_6/2021] Tiềm năng và thách thức ngành Game tại Việt Nam

Trong bối cảnh hầu hết các ngành kinh tế đình trệ do tác động của COVID-19 thì ngành game (trò chơi điện tử trực tuyến) vẫn đang giữ được mức tăng trưởng.
View Detail
[IPS_7/2021] Hạ tầng "Đám mây" cho chuyển đổi số

[IPS_7/2021] Hạ tầng "Đám mây" cho chuyển đổi số

Điện toán đám mây là cơ sở hạ tầng số quan trọng, phục vụ phát triển Chính phủ số, Kinh tế số, Xã hội số ở Việt Nam, được ghi nhận trong các văn bản mang tính định hướng trong quá trình chuyển đổi số quốc gia như Quyết định 749/QĐ-TTg phê duyệt “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”, Quyết định 942/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng đến năm 2030.

View Detail
[IPS_8-9/2021] Luân chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới

[IPS_8-9/2021] Luân chuyển dữ liệu cá nhân xuyên biên giới

Theo nhiều báo cáo gần đây, dữ liệu xuyên biên giới đem lại 03 lợi ích chính: (i) cho phép người dùng tiếp cận với các dịch vụ tốt nhất có thể, (ii) cho phép doanh nghiệp tham gia vào chuỗi cung ứng toàn cầu, tiếp cận thị trường nước ngoài, (iii) cho phép hầu hết các ngành, lĩnh vực từ sản xuất đến y tế, giáo dục, tài chính được hưởng lợi. Trái lại, hạn chế dữ liệu xuyên biên giới tạo ra 04 tác động chính: (i) có khả năng làm suy giảm tăng trưởng kinh tế vĩ mô và phúc lợi xã hội, (ii) tạo rào cản cho doanh nghiệp muốn gia nhập thị trường, (iii) gia tăng chi phí tuân thủ, (iv) có khả năng làm suy giảm an toàn, an ninh dữ liệu.
View Detail
[IPS_10/2021] Luật điện ảnh (sửa đổi) với phát triển công nghiệp điện ảnh ở Việt Nam

[IPS_10/2021] Luật điện ảnh (sửa đổi) với phát triển công nghiệp điện ảnh ở Việt Nam

Luật điện ảnh (sửa đổi) sẽ được Quốc hội khóa XV cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 2 tháng 10 năm nay và xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 3 vào tháng 5/2022.

Kính mời Quý vị xem thêm các góp ý xây dựng chính sách thúc đẩy sự phát triển của công nghiệp điện ảnh Việt Nam tại Newsletter tháng 10 của IPS tại [IPS_10/2021] LUẬT ĐIỆN ẢNH (SỬA ĐỔI) VỚI PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP ĐIỆN ẢNH Ở VIỆT NAM (office.com)

View Detail
[IPS_1-2/2022] Tọa đàm xây dựng chính sách Quản lý dịch vụ trên Internet

[IPS_1-2/2022] Tọa đàm xây dựng chính sách Quản lý dịch vụ trên Internet

Ngày 17/02/2022, Tọa đàm “Xây dựng chính sách quản lý dịch vụ trên internet nhằm thúc đẩy sự phát triển của kinh tế số tại Việt Nam” do Hội Truyền thông số Việt Nam phối hợp với Liên minh Internet châu Á (AIC) tổ chức.

View Detail