Phân tích - Bình luận

Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng: Nền tảng cho phát triển kinh tế số

Bảo vệ dữ liệu và quyền riêng tư của người dùng: Nền tảng cho phát triển kinh tế số

Chính phủ vừa ra nghị quyết thông qua đề nghị xây dựng nghị định về bảo vệ dữ liệu cá nhân của Bộ Công an. Bài toán đặt ra hiện nay là làm thế nào để cân bằng mục tiêu phát triển kinh tế số và bảo vệ dữ liệu cùng quyền riêng tư của người dân. TBKTSG xin giới thiệu góc nhìn của các chuyên gia về vấn đề này, dưới lăng kính kinh nghiệm xây dựng luật pháp và bộ máy thực thi của các nước/khu vực trên thế giới.
Định hình giấc mơ về một “Việt Nam số” năm 2045

Định hình giấc mơ về một “Việt Nam số” năm 2045

Năm 2020 đánh dấu thời điểm đất nước đi qua 3 thập kỷ đổi mới, cải cách và mở cửa. Đổi Mới đã đưa Việt Nam từ vị thế một nước nghèo, được nhận biết qua cuộc chiến tranh giành độc lập, từng bước trở thành một nền kinh tế đang trỗi dậy. Vậy 25 năm nữa, khi kỷ niệm dấu mốc tròn một thế kỷ độc lập, Việt Nam sẽ như thế nào? Mỗi quốc gia đều cần có khát vọng, một giấc mơ để tạo cảm hứng và dẫn dắt dân tộc mình phát triển. Và sẽ thực tế hơn nếu một Việt Nam hiện đại và phát triển của năm 2045 gắn liền với công nghệ số, dịch vụ số.
Bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân cho Việt Nam: Đã đến lúc cần có đạo luật riêng

Bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân cho Việt Nam: Đã đến lúc cần có đạo luật riêng

Dữ liệu nói chung và dữ liệu cá nhân đang trở thành “nguồn vốn” hay “tài sản” có tầm quan trọng hàng đầu của nền kinh tế số hay nền kinh tế vận hành trên cơ sở dữ liệu sử dụng công nghệ số.
Bài toán đặt ra, do đó là quản trị dữ liệu nói chung và quản lý dữ liệu nói riêng ở cấp độ quốc gia và tổ chức, doanh nghiệp phải được tổ chức, thiết kế và triển khai như thế nào?
Bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân cho Việt Nam: Đã đến lúc cần có đạo luật riêng

Bảo vệ dữ liệu và thông tin cá nhân cho Việt Nam: Đã đến lúc cần có đạo luật riêng

Dữ liệu nói chung và dữ liệu cá nhân đang trở thành “nguồn vốn” hay “tài sản” có tầm quan trọng hàng đầu của nền kinh tế số hay nền kinh tế vận hành trên cơ sở dữ liệu sử dụng công nghệ số.
Quốc hội khóa XIV: Dấu ấn là những lần lắc đầu

Quốc hội khóa XIV: Dấu ấn là những lần lắc đầu

Thử xác định diện mạo và tìm ra những dấu ấn rõ nét của Quốc hội khóa XIV sắp khép lại trên cả ba mặt lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề lớn của đất nước.
Đói và virus, cái nào đáng sợ hơn?

Đói và virus, cái nào đáng sợ hơn?

Không ra khỏi nhà là cách để giảm nguy cơ lây nhiễm virus SARS-CoV-2 lúc này. Với nhiều người lao động, ở nhà đồng nghĩa là có nguy cơ bị đói.