Phân tích - Bình luận

Cơ chế bảo vệ quyền riêng tư về dữ liệu khách hàng của Mỹ: Những gợi ý cho Việt Nam

Cơ chế bảo vệ quyền riêng tư về dữ liệu khách hàng của Mỹ: Những gợi ý cho Việt Nam

Dữ liệu là xương sống của nền kinh tế số. Nhưng dữ liệu chỉ có thể được chia sẻ và cung cấp một khi người dùng cảm thấy quyền riêng tư của mình được bảo vệ. Nói cách khác, tiền đề trực tiếp để có dữ liệu trước hết là phải bảo vệ được quyền riêng tư và an toàn dữ liệu cho người dùng.
Thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam: Hợp lực cùng phát triển

Thị trường điện toán đám mây tại Việt Nam: Hợp lực cùng phát triển

Từ góc độ khu vực công, điện toán đám mây được nhìn nhận như hạ tầng công nghệ tất yếu trước yêu cầu quản trị, kết nối, chia sẻ dữ liệu trong nội bộ các cơ quan nhà nước cũng như tiến tới mở dữ liệu cho công chúng
Game Việt Nam cần giải tỏa "hiểu lầm" để trở thành ngành xuất khẩu có giá trị cao

Game Việt Nam cần giải tỏa "hiểu lầm" để trở thành ngành xuất khẩu có giá trị cao

Theo các số liệu gần đây, thị trường game ở Việt Nam có tiềm năng lớn và đã có nhiều đột phá trên thị trường thế giới. Giới chuyên gia cho rằng, ngành game Việt Nam có nhiều cơ hội trở thành ngành xuất khẩu mới, giá trị cao, hỗ trợ quá trình hồi phục kinh tế trong và sau đại dịch.
Khung khổ pháp lý cho nước sạch - Bài 2: Cần luật về thị trường nước sạch

Khung khổ pháp lý cho nước sạch - Bài 2: Cần luật về thị trường nước sạch

Tiến trình xã hội hóa nước sạch không đi kèm với việc xây dựng một cấu trúc thị trường cung cấp dịch vụ nước sạch hợp lý dẫn đến việc thu hút đầu tư của tư nhân vào lĩnh vực này chưa hiệu qủa.
Mong ước nối 2 thế kỷ của người dân sống ven con rạch khủng khiếp nhất Sài Gòn

Mong ước nối 2 thế kỷ của người dân sống ven con rạch khủng khiếp nhất Sài Gòn

Người dân sống cạnh những dự án hàng chục năm chưa thể khởi công như rạch Xuyên Tâm, Bình Quới - Thanh Đa kỳ vọng những đại biểu của nhiệm kỳ mới có thể giúp cuộc sống của họ sang trang.

Khung khổ pháp lý cho nước sạch - Bài 1: Thị trường vận hành chưa hợp lý

Khung khổ pháp lý cho nước sạch - Bài 1: Thị trường vận hành chưa hợp lý

Việt Nam đang thiếu khung pháp lý cho thị trường nước sạch, tạo ra nhiều mâu thuẫn, nghịch lý.