Chính phủ số

Ngành đăng kiểm đi về đâu sau khủng hoảng?

Ngành đăng kiểm đi về đâu sau khủng hoảng?

Bộ GTVT từng có kế hoạch đưa mảng dịch vụ đăng kiểm ôtô thành thị trường của doanh nghiệp tư nhân. Tuy nhiên, cựu lãnh đạo Cục Đăng kiểm đã duy trì kiểm soát "miếng bánh" này.
Hướng đi dài hạn cho kinh tế báo chí Việt Nam

Hướng đi dài hạn cho kinh tế báo chí Việt Nam

Để báo chí Việt Nam hoạt động kinh tế bền vững, bên cạnh những hỗ trợ về cơ chế, chính sách, mỗi cơ quan báo chí cũng cần nỗ lực đa dạng hóa các nguồn doanh thu và cách thức tiếp cận độc giả.
'Thu hẹp phần việc của nhà nước để giảm người, tăng lương'

'Thu hẹp phần việc của nhà nước để giảm người, tăng lương'

Ngân sách có hạn, nhà nước nên rút lui ở lĩnh vực thị trường làm tốt, giúp tinh giản bộ máy, tăng lương cho nhóm làm công việc còn lại, theo chuyên gia Nguyễn Quang Đồng.
4 yếu tố để bảo vệ bản quyền báo chí

4 yếu tố để bảo vệ bản quyền báo chí

Bảo vệ bản quyền là nền tảng cho hoạt động kinh doanh của cơ quan báo chí. Để bảo vệ bản quyền tác phẩm báo chí, cần phải đảm bảo 04 yếu tố: pháp lý, công nghệ, văn hoá - đạo đức và kinh tế.
Ổn định chính sách, tránh bất an

Ổn định chính sách, tránh bất an

Đảm bảo tính có thể dự báo, tính nhất quán và ổn định của chính sách là một trong những yếu tố quan trọng cấu thành môi trường vĩ mô tốt.
Hội thảo Góp ý dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Hội thảo Góp ý dự án Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi)

Dự thảo Luật Giao dịch điện tử (sửa đổi) được coi là cơ sở căn bản nhất cho các giao dịch được thực hiện trên môi trường điện tử thông qua các phương tiện điện tử.