Công nghệ số

Hội thảo Khoa học quốc gia "Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy kinh tế số Việt Nam"

Hội thảo Khoa học quốc gia "Dữ liệu cá nhân trong dòng chảy kinh tế số Việt Nam"

03/11/2023 | Tin sự kiện
Trong nền kinh tế số, dữ liệu nếu được khai thác đúng và hiệu quả sẽ mang lại nguồn lợi to lớn cho các nhà đầu tư và nền kinh tế. Tuy nhiên, quản trị dữ liệu như thế nào cũng là bài toán nhiều thách thức đối với các nhà quản lý và hoạch định chính sách khi nhiều vụ lộ lọt lớn về dữ liệu đã xảy ra trong những năm vừa qua.
Diễn đàn Cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2022: Sử dụng hạ tầng điện toán đám mây là ưu tiên cao nhất cho các vấn đề liên quan đến dữ liệu

Diễn đàn Cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2022: Sử dụng hạ tầng điện toán đám mây là ưu tiên cao nhất cho các vấn đề liên quan đến dữ liệu

Sáng ngày 26/5/2022, ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông tham gia Diễn đàn Cấp cao chuyển đổi số Việt Nam - châu Á 2022 và trình bày tham luận về ứng dụng điện toán đám mây trong khu vực công tại Việt Nam.
Đăng ký tham dự Hội thảo khoa học về dữ liệu cá nhân

Đăng ký tham dự Hội thảo khoa học về dữ liệu cá nhân

28/10/2023 | Tin sự kiện
Năm 2023 được xác định là "Năm dữ liệu số quốc gia", với khẩu hiệu "tạo lập và khai thác dữ liệu để tạo ra giá trị mới". Bên cạnh đó, xử lý dữ liệu cá nhân lại phải đảm bảo các quyền, lợi ích chính đáng của cá nhân.
Seminars GDU Talk 'Con đường tơ lụa kỹ thuật số của Trung Quốc: Khung khổ nghiên cứu về thể chế và hạ tầng'

Seminars GDU Talk 'Con đường tơ lụa kỹ thuật số của Trung Quốc: Khung khổ nghiên cứu về thể chế và hạ tầng'

Trường Đại học Gia Định tổ chức chuỗi Seminars GDU Talk với chủ đề “Con đường tơ lụa kỹ thuật số của Trung Quốc: Khung khổ nghiên cứu về thể chế và hạ tầng".
Dòng chảy kinh doanh pháp luật 2021: Sandbox Regulatory để bảo vệ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh tế

Dòng chảy kinh doanh pháp luật 2021: Sandbox Regulatory để bảo vệ cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước tiên phong trong ứng dụng công nghệ số vào hoạt động kinh tế

Đây là quan điểm của ông Nguyễn Quang Đồng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) về cơ chế quản lý thử nghiệm hiện nay tại Việt Nam, được phát biển tại Hội thảo công bố báo cáo Dòng chảy pháp luật kinh doanh năm 2021 của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI).
Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2022: Ưu tiên nào cho hợp tác kinh tế số giữa hai quốc gia

Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ năm 2022: Ưu tiên nào cho hợp tác kinh tế số giữa hai quốc gia

Có 02 vấn đề cần được ưu tiên trong hợp tác kinh tế số Việt Nam - Hoa Kỳ. Ưu tiên thứ nhất là các doanh nghiệp hai bên tăng cường để khai thác các lợi thế của nhau trong chuỗi giá trị dịch vụ số toàn cầu. Để làm được điều này, ưu tiên thứ hai là thiết lập các khuôn khổ pháp lý (regulations) và tiêu chuẩn (stardards) cho thương mại, dịch vụ số và các công nghệ mới (emerging technology).