Chuyển đổi số và quản trị dữ liệu trong lĩnh vực y tế

Chuyển đổi số và quản trị dữ liệu trong lĩnh vực y tế

Ngày ban hành: 05/07/2021

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Ngày 18/11/2020, Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) phối hợp cùng Tổ chức Oxfam tại Việt Nam với sư tài trợ của Liên minh châu Âu (EU) đã tổ chức Tọa đàm CHUYỂN ĐỔI SỐ VÀ QUẢN TRỊ DỮ LIỆU TRONG LĨNH VỰC Y TẾ.

Xem chi tiết tài liệu tại đây

Hightlight Tài liệu hội thảo