Hội thảo "Đưa người dân lên môi trường số: Tăng cường cung cấp thông tin và hiệu quả tương tác qua cổng/trang Thông tin điện tử của chính quyền địa phương"

Hội thảo "Đưa người dân lên môi trường số: Tăng cường cung cấp thông tin và hiệu quả tương tác qua cổng/trang Thông tin điện tử của chính quyền địa phương"

Ngày ban hành: 27/06/2023

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Hội thảo "Đưa người dân lên môi trường số: Tăng cường cung cấp thông tin và hiệu quả tương tác qua cổng/trang TTĐT của chính quyền địa phương" là sự kiện nằm trong chuỗi nghiên cứu của IPS tập trung vào chủ đề Chính phủ số và Chuyển đổi số quốc gia.

Xem thêm tài liệu tại đây.