Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo - Kinh tế, Đạo đức và Pháp lý

Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo - Kinh tế, Đạo đức và Pháp lý

Ngày ban hành: 05/07/2021

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Ngày 02/04/2021, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức thành công Buổi tập huấn báo chí:” Dữ liệu lớn và Trí tuệ nhân tạo: Kinh Tế - Đạo Đức - Pháp Lý”.

Xem chi tiết tài liệu tại đây

Hightlight Tài liệu hội thảo