Tọa đàm "Khai thác hiệu quả dữ liệu trong khu vực Nhà nước trên cơ sở đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của Công dân"

Tọa đàm "Khai thác hiệu quả dữ liệu trong khu vực Nhà nước trên cơ sở đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của Công dân"

Ngày ban hành: 27/06/2023

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Ngày 28/12/2022, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề "Khai thác hiệu quả dữ liệu trong khu vực Nhà nước trên cơ sở đảm bảo an ninh, an toàn dữ liệu và quyền riêng tư của công dân", thu hút được đông đảo các đơn vị khối cơ quan nhà nước, chuyên gia tham dự.
Xem thêm tài liệu tại đây.