Dữ liệu số

Doanh nghiệp bắt buộc chia sẻ dữ liệu với cơ quan nhà nước?

Doanh nghiệp bắt buộc chia sẻ dữ liệu với cơ quan nhà nước?

Gần đây, quy định doanh nghiệp có nghĩa vụ mặc nhiên (by default) chia sẻ dữ liệu với cơ quan nhà nước đang trở thành xu hướng trong xây dựng pháp luật tại Việt Nam. Điểm qua các văn bản quy phạm pháp luật từ năm 2020 đến nay, quy định này đã xuất hiện trong các văn bản thuộc các lĩnh vực như: thương mại điện tử, quản lý thông tin trên mạng, quản lý thuế, kinh doanh bảo hiểm và trật tự, an toàn giao thông đường bộ.