Báo cáo Khảo sát nhu cầu thực thi Luật tiếp cận thông tin và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Báo cáo Khảo sát nhu cầu thực thi Luật tiếp cận thông tin và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hà Giang

Ngày ban hành: 26/07/2023

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Báo cáo "Khảo sát nhu cầu thực thi Luật tiếp cận thông tin và Nghị định số 42/2022/NĐ-CP trên địa bàn tỉnh Hà Giang" được thực hiện bởi Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) và Trung tâm Thúc đẩy giáo dục và Nâng cao năng lực phụ nữ (CEPEW) dưới sự hỗ trợ của Tổ chức Oxfam tại Việt Nam. Báo cáo nhằm đánh giá, phân tích thực tiễn hoạt động cung cấp thông tin và tương tác giữa chính quyền và người dân trên các cổng/trang thông tin điện tử trên địa bàn tỉnh Hà Giang.