Tọa đàm "Quyền riêng tư thời AI"

Tọa đàm "Quyền riêng tư thời AI"

Ngày ban hành: 15/06/2023

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Ngày 15/06/, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến Quyền riêng tư thời AI (Privacy in the Age of AI).

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

Hightlight Tài liệu hội thảo