Dữ liệu xuyên biên giới và vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân

Dữ liệu xuyên biên giới và vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân

Ngày ban hành: 06/09/2021

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Ngày 27/08/2021, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức Tọa đàm "Dữ liệu xuyên biên giới và vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân" thông qua nền tảng trực tuyến Zoom Meetings.

Xem chi tiết tài liệu tại đây.

Hightlight Tài liệu hội thảo