Tọa đàm "Việt Nam trước xu thế phát triển thương mại số và hiệp định đối tác kinh tế số trong khu vực và trên thế giới"

Tọa đàm "Việt Nam trước xu thế phát triển thương mại số và hiệp định đối tác kinh tế số trong khu vực và trên thế giới"

Ngày ban hành: 27/06/2023

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Thương mại số và hiệp định đối tác kinh tế số là các vấn đề mới mẻ, chưa được nghiên cứu, thảo luận sâu. Cách lựa chọn tiếp cận thương mại số trong tổng thể toàn diện của kinh tế số sẽ quyết định chính sách, cũng như định hướng hợp tác quản trị thương mại số. Do vậy, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS tổ chức Tọa đàm “Việt Nam trước xu thế phát triển thương mại số và hiệp định đối tác kinh tế số trong khu vực và trên thế giới” nhằm thảo luận các lợi ích, thách thức, và hướng tiếp cận chiến lược cho Việt Nam.

Xem tài liệu tại đây.