Tọa đàm "Luật điện ảnh (sửa đổi) với việc phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam"

Tọa đàm "Luật điện ảnh (sửa đổi) với việc phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam"

Ngày ban hành: 27/06/2023

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Chiều 15/10/201, Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) tổ chức tọa đàm Luật Điện ảnh (sửa đổi) với việc phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với các đầu cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Singapore.
Xem tài liệu tại đây.

Hightlight Tài liệu hội thảo