Tọa đàm "XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DỊCH VỤ TRÊN INTERNET  THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ SỐ TẠI VIỆT NAM"

Tọa đàm "XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DỊCH VỤ TRÊN INTERNET THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ SỐ TẠI VIỆT NAM"

Ngày ban hành: 27/06/2023

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

TẬN DỤNG CƠ HỘI KINH TẾ DO CÔNG NGHỆ SỐ TẠO RA VÀ TẠO RA CƠ HỘI PHÁT TRIỂN KINH TẾ TỪ CÔNG NGHỆ SỐ.


Đây là một thông điệp từ tọa đàm "XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH QUẢN LÝ DỊCH VỤ TRÊN INTERNET NHẰM THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ SỐ TẠI VIỆT NAM" do Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA) phối hợp với Liên minh Internet châu Á (AIC) tổ chức vào sáng ngày 17/02/2022.

Xem thêm tài liệu tại đây.