Tọa đàm "XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM"

Tọa đàm "XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM"

Ngày ban hành: 27/06/2023

Tải xuống

Chia sẻ

Executive Summary

Chiều ngày 28/12/2021, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) phối hợp với Hội Thể thao Điện tử Giải trí Việt Nam (VIRESA) đã tổ chức Tọa đàm XÂY DỰNG CHÍNH SÁCH PHÁP LUẬT THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN CỦA TRÒ CHƠI TRỰC TUYẾN TẠI VIỆT NAM theo hình thức trực tuyến trên nền tảng Zoom Meetings.

Xem tài liệu tại đây.