Tin sự kiện

Hội thảo công bố Báo cáo DTI 2020

Hội thảo công bố Báo cáo DTI 2020

20/10/2021 | Tin sự kiện

Ngày 19/10/2021 tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Hội Truyền thông số Việt Nam tổ chức Hội thảo Báo cáo chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc chính phủ và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (DTI) năm 2020.

Tọa đàm 'Luật điện ảnh (sửa đổi) với việc phát triển công nghiệp điện ảnh'

Tọa đàm 'Luật điện ảnh (sửa đổi) với việc phát triển công nghiệp điện ảnh'

15/10/2021 | Tin sự kiện
Chiều 15/10/2021, Báo Đại biểu Nhân dân phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) tổ chức tọa đàm Luật Điện ảnh (sửa đổi) với việc phát triển công nghiệp điện ảnh Việt Nam theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với các đầu cầu: Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Singapore.
Tập huấn "Tác nghiệp và Đảm bảo Quyền riêng tư trong môi trường số"

Tập huấn "Tác nghiệp và Đảm bảo Quyền riêng tư trong môi trường số"

15/09/2021 | Tin sự kiện
Sau hơn 24h khảo sát nhanh của IPS về phóng sự “Ranh giới" liên quan đến quyền riêng tư, một số ý kiến cho rằng không cần thiết làm mờ mặt nhân vật nếu ekip thực hiện chương trình đã có sự cho phép của họ. Trong khi đó, một số ý kiến khác lại cho rằng việc làm mờ mặt nhân vật trong phóng sự này là hoàn toàn cần thiết. Vậy nên hay không làm mờ mặt nhân vật?
Quản trị dòng dữ liệu cá nhân xuyên biên giới: Thúc đẩy trách nhiệm giải trình & Hướng tới hợp tác đa phương

Quản trị dòng dữ liệu cá nhân xuyên biên giới: Thúc đẩy trách nhiệm giải trình & Hướng tới hợp tác đa phương

06/09/2021 | Tin sự kiện
Dưới sự chủ trì của Hội Truyền thông số Việt Nam,Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) tổ chức tọa đàm “Dòng dữ liệu xuyên biên giới và vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân”. Tọa đàm nhằm cung cấp thêm các góc nhìn, các phân tích, đánh giá, góp phần tìm ra giải pháp chính sách phù hợp hơn - có khả năng cân bằng giữa phát triển kinh tế số dựa trên dòng dữ liệu xuyên biên giới và bảo vệ dữ liệu cá nhân ở Việt Nam.
Tọa đàm 'Định hướng hợp tác nghiên cứu, vận động chính sách về quản trị dữ liệu'

Tọa đàm 'Định hướng hợp tác nghiên cứu, vận động chính sách về quản trị dữ liệu'

20/08/2021 | Tin sự kiện
Chiều ngày 20/8/2021, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức tọa đàm Định hướng Hợp tác Nghiên cứu, vận động chính sách về quản trị dữ liệu – Chuyên đề 1: Dữ liệu mở phục vụ cho Giáo dục mở và Khoa học mở.
Tọa đàm "Quyền riêng tư và Bảo vệ dữ liệu cá nhân – Nhìn từ những vụ việc lộ lọt dữ liệu gần đây"

Tọa đàm "Quyền riêng tư và Bảo vệ dữ liệu cá nhân – Nhìn từ những vụ việc lộ lọt dữ liệu gần đây"

15/06/2021 | Tin sự kiện

Ngày 15/06/2021, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức tọa đàm "Quyền riêng tư và Bảo vệ dữ liệu cá nhân - Nhìn từ những vụ việc lộ lọt dữ liệu gần đây".