Tin tức

Quản trị dòng dữ liệu cá nhân xuyên biên giới: Thúc đẩy trách nhiệm giải trình & Hướng tới hợp tác đa phương

Quản trị dòng dữ liệu cá nhân xuyên biên giới: Thúc đẩy trách nhiệm giải trình & Hướng tới hợp tác đa phương

06/09/2021 | Tin sự kiện
Dưới sự chủ trì của Hội Truyền thông số Việt Nam,Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) tổ chức tọa đàm “Dòng dữ liệu xuyên biên giới và vấn đề bảo vệ dữ liệu cá nhân”. Tọa đàm nhằm cung cấp thêm các góc nhìn, các phân tích, đánh giá, góp phần tìm ra giải pháp chính sách phù hợp hơn - có khả năng cân bằng giữa phát triển kinh tế số dựa trên dòng dữ liệu xuyên biên giới và bảo vệ dữ liệu cá nhân ở Việt Nam.
Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ 2020

Hội nghị Thượng đỉnh Kinh doanh Việt Nam - Hoa Kỳ 2020

Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông IPS tham dự phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam Hoa Kỳ 2020, ngày 9 tháng 10.
Hội nghị Tham vấn Doanh nghiệp cho Chiến lược Phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng 2030

Hội nghị Tham vấn Doanh nghiệp cho Chiến lược Phát triển Chính phủ số giai đoạn 2021 – 2025, định hướng 2030

Ngày 06/08/2020, Cục tin học hóa tổ chức Hội nghị tham vấn doanh nghiệp cho Chiến lược phát triển chính phủ số giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030. Hội nghị thu hút sự tham gia của các lãnh đạo, chuyên viên đơn vị chuyên trách về CNTT của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, và phản biện của doanh nghiệp (Viettel, VNPT, VN Post, FPT, CMC), và các hội, hiệp hội như VFOSSA, VNISA, VDCA (Hội Truyền Thông số Việt Nam).

Tọa đàm "Học sinh, sinh viên với bản quyền trên không gian mạng"

Tọa đàm "Học sinh, sinh viên với bản quyền trên không gian mạng"

Pháp luật là điều kiện cần, công nghệ là điều kiện đủ để bảo vệ bản quyền trên không gian mạng.

Tọa đàm 'Định hướng hợp tác nghiên cứu, vận động chính sách về quản trị dữ liệu'

Tọa đàm 'Định hướng hợp tác nghiên cứu, vận động chính sách về quản trị dữ liệu'

20/08/2021 | Tin sự kiện
Chiều ngày 20/8/2021, Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tổ chức tọa đàm Định hướng Hợp tác Nghiên cứu, vận động chính sách về quản trị dữ liệu – Chuyên đề 1: Dữ liệu mở phục vụ cho Giáo dục mở và Khoa học mở.
Thúc đẩy triển khai cơ chế Sandbox trong kinh tế chia sẻ tại Việt Nam

Thúc đẩy triển khai cơ chế Sandbox trong kinh tế chia sẻ tại Việt Nam

Ngày 7/11/2019, tại Hà Nội, đại diện Viện Nghiên cứu Chính sách và Phát triển Truyền thông (IPS) đã tham dự và phát biểu tại Tọa đàm “Thúc đẩy triển khai cơ chế Sandbox trong kinh tế chia sẻ tại Việt Nam” do Báo Đầu tư tổ chức.